Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου Μεταμόρφωσης. Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.