Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεταμόρφωσης.Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σχετικά Αρχεία:
 1. Διαδικασία προέγρισης και αδειοδότησης κέντρων διασκέδασης
 2. Αίτηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κέντρου διασκέδασης
 3. Αίτηση παράτασης προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κέντρου διασκέδασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή ιδιοκτητών
 5. Αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης)
 6. Υπεύθυνη δήλωση ποινικού μητρώου
 7. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ορισμού υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 8. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 9. Υπεύθυνη δήλωση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
 10. Αίτηση αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα
 11. Υπεύθυνη δήλωση ποινικού μητρώου
 12. Διαδικασία αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 13. Αίτηση αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδοαφέροντος
 14. Υπεύθυνη δήλωση αντικατάστασης λόγω μεταβολής
 15. Υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής όρων λειτουργίας
 
Παρατηρήσεις
Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PRF Reader.