Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεταμόρφωσης.Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σχετικά Αρχεία:
 1. Διαδικασία προέγρισης και αδειοδότησης κέντρων διασκέδασης
 2. Αίτηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κέντρου διασκέδασης
 3. Αίτηση παράτασης προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κέντρου διασκέδασης
 4. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή ιδιοκτητών
 5. Αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρο διασκέδασης)
 6. Υπεύθυνη δήλωση ποινικού μητρώου
 7. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ορισμού υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 8. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υγειονομικού υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 9. Υπεύθυνη δήλωση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
 10. Αίτηση αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα
 11. Υπεύθυνη δήλωση ποινικού μητρώου
 12. Διαδικασία αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 13. Αίτηση αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδοαφέροντος
 14. Υπεύθυνη δήλωση αντικατάστασης λόγω μεταβολής
 15. Υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής όρων λειτουργίας
 
Παρατηρήσεις
Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PRF Reader.
 
 
 
 

Τμήμα Καταστημάτων

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο Τμήμα Καταστημάτων του Δήμου Μεταμόρφωσης.Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σχετικά Αρχεία:
 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
 3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 5. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΠΟΤΩΝ
 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ
 8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟ KAI ANOIXTO)
 9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
 11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
 
Παρατηρήσεις
Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PRF Reader.
 
 
 
 

Τμήμα Εκθέσεων

 

Εδω θα βρείτε όλες τις άδειες που αφορούν στο Τμήμα Εκθέσεων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Αδειες

 

 

 

Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου του Δήμου Μεταμόρφωσης. Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Τμήμα Νεκροταφείου

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 -2791715

 

 

 

 

Τμήμα Διαφημίσεων

 

Εδω θα βρείτε τα αρχεία που αφορούν στο Τμήμα Διαφημίσεων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Σχετικά Αρχεία

 1. ΓΕΝΙΚΑ
 2. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 3. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Παρατηρήσεις
Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PDF  Reader.

 

 

 

 

Τμήμα Αδειών Οικοδομών

 

Εδω θα βρείτε όλες τις αιτήσεις που αφορούν στο Τμήμα Αδειών Οικοδομών του Δήμου Μεταμόρφωσης. Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σχετικά Αρχεία

ΓΕΝΙΚΑ

 

Παρατηρήσεις
Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PDF  Reader.

 

 

 

 

Τμήμα Κλήσεων - Κ.Ο.Κ

 

'Όλοι οι παραβάτες έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν το ήμισυ του Προστίμου εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών αρχής γενομένης από την ημέρα της παραβάσεις.
Οι κλήσεις εξοφλούνται στο ταμείο του δήμου προσκομίζοντας απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία (Α.Φ.Μ. & Α/Τ) του οφειλέτη.

 

 

 

 

Τμήμα Καταλήψεων Κοινόχρηστων Χώρων

 

Εδω θα βρείτε όλα τα αρχεία που αφορούν στο Τμήμα Καταλήψεων Κοιν. Χώρων του Δήμου Μεταμόρφωσης. Πατώντας επάνω στην κάθε αίτηση εμφανίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

 

Σχετικά Αρχεία
ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΕΛΗ

Παρατηρήσεις
Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα PDF  Reader.

 

 

 

 

Τμήμα Τελών - ΤΑΠ - ΔΕΗ

 

Αρμόδιο τμήμα: Οικονομική Υπηρεσία
Τηλ. επικοινωνίας: 213 - 2012931-33

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (09:00-14:30) και πάντα από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπο, με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.
Μεταβείτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

 

Δημοτικά Τέλη - Πολίτες

Δικαιολογητικά
Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
 • ΑΦΜ
Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
 • Συμβόλαιο με ακριβή τετραγωνικά εάν πρόκειται για οικόπεδο
 • Δήλωση ακινήτου
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ (πρόσφατος)
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
 • Πληρωμή νόμιμου φόρου
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
 • Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας επιβάλλεται στα πάσης φύσεως δηλωμένα ακίνητα. Βαρύνει τον , κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους , κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα. Απαλλάσσονται του ΤΑΠ, κοινόχρηστοι και εργοταξιακοί χώροι, δημόσια ιδρύματα κλπ.
 • Ο ΤΑΠ καθορίζεται από τον τύπο:
 • ΕμβαδόνΧ τιμή ζώνηςΧ συντελεστής παλαιότηταςΧ Συντελεστής ΤΑΠ(0,00035)
 • Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
 • Εάν πρόκειται για μη δηλωμένο οικόπεδο, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη των τελευταίων 5 ετών (τα υπόλοιπα παραγράφονται)
 • Ο Δήμος δεν υποχρεούται να στέλνει ειδοποιητήρια.
Δικαιολογητικά
 • Πρέπει να έχει δηλωθεί το ακίνητο όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν δεν έχει γίνει δήλωση ή έχουν δηλωθεί ελλιπή στοιχεία πρέπει να δηλωθεί. (βλέπε ΔΗΛΩΣΗ Τ.Α.Π.)
 • Πρέπει να έχει εξοφληθεί το Τ.Α.Π. μέχρι και το τρέχον έτος. Αν δεν έχει γίνει δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του Τ.Α.Π.
 • Αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π. (παρέχεται από τον Δήμο μας)
 • Τελευταίος λογαριασμός Δ.Ε.Η. εξοφλημένος. (ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο σε περίπτωση που πρόκειται για ακίνητο που έχει ρεύμα). Αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος πρέπει να προσκομισθεί από την Δ.Ε.Η. βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται για ποια επιφάνεια πληρωνόταν ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ και μέχρι πότε (ημ/νια διακοπής).
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Βεβαίωση
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
 • κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
 • κενό, επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη βάσει του Ν.2130/93 να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Ομοίως, βάση των Νόμων 25/75, 29/76, και 1080/80, η ΔΕΗ υποχρεούται να εισπράττει τα υπέρ τρίτων ποσά των Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου.
Δικαιολογητικά
 • Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου, κτίσματος ή οικοπέδου.
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αριθμό νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (αν γίνει τροποποίηση υπάρχοντος λογαριασμού, προσκομίζεται και ο λογαριασμός που τροποποιείται). Τους αριθμούς παροχής ρεύματος (τους παίρνετε από την Δ.Ε.Η. κατόπιν αιτήσεως) (ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ζητάτε από την Δ.Ε.Η. περισσότερες από μια παροχές όταν κάνετε αίτηση σας δίνει αριθμό συστάδας . Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε να σας βάλει τα ρολόγια, να έρθει ο ηλεκτρολόγος σας να σας πει ποιόν αριθμό παροχής σε ποιο διαμέρισμα και μετά να ζητήσετε την βεβαίωση τετραγωνικών από τον Δήμο μας)
 • Βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα με την υπογραφή του, τη σφραγίδα του και την ημερομηνία, που θα αναφέρει αναλυτικά και σε σύνολο το εμβαδό των κοινοχρήστων χώρων του κτηρίου, δηλ.:
 • Είσοδος κτηρίου, επιφάνεια σε τ.μ.
 • Ανελκυστήρας (επιφάνεια μόνο για έναν όροφο)
 • Κλιμακοστάσια ανά όροφο με τους διαδρόμους, επιφάνεια σε τ.μ.
 • Πυλωτή, επιφάνεια σε τ.μ. (όσο είναι και η πλάκα του Α΄ ορόφου)
 • Υπόγειο: εμβαδόν σε τ.μ. με αναλυτική περιγραφή (μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, διάδρομοι, κλιμακοστάσιο υπογείου σε τ.μ. και σύνολο υπογείου σε τ.μ.)
 • Αποθήκες και θέσεις στάθμευσης σε τ.μ. (Μόνο αν ηλεκτροδοτούνται από τα κοινόχρηστα)
 • Σύνολο κοινοχρήστων χώρων σε τ.μ.
 • Όταν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας πρέπει να κατατεθεί πίνακας κατανομής χιλιοστών & αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
* Οι αποθήκες και χώροι στάθμευσης, σε κάθε περίπτωση χρεώνονται με Τ.Α.Π. από την παροχή της κύριας κατοικίας (διαμερίσματος).
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Βεβαίωσης
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
 • κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
 • κενό, επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
 • Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος.
Δικαιολογητικά
 • Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου, κτίσματος ή οικοπέδου.
 • Άδεια οικοδομής
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Βεβαίωσης
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
 • κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
 • κενό, επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
 • Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος.
Δικαιολογητικά
A) Δήλωση οικοπέδου:
 • Έντυπο δήλωσης (παρέχεται από το Δήμο μας)
 • Φωτοτυπίες συμβολαίων που αναφέρονται οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη κυριότητα , επικαρπία και πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ΑΦΜ, αρ.ταυτότητος, δ/νση κατοικίας κλπ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχει γίνει σύσταση:
Φωτοτυπία της σύστασης, με την οποία το οικόπεδο έχει χωριστεί σε μικρότερα τμήματα (οριζόντιες-κάθετες ιδιοκτησίες)ή φωτοτυπία του πίνακα κατανομής χιλιοστών βάση του οποίου έγινε η σύσταση, ο οποίος αναφέρει πόσα τετραγωνικά είναι το κάθε τμήμα και τι δικαιούται επί της δόμησης ή χωριστό έντυπο που έχει φτιάξει ο μηχανικός για να γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Β) Δήλωση κτίσματος:
 • Πρέπει να έχει δηλωθεί το οικόπεδο ή το τμήμα οικοπέδου που αναλογεί στο κτίσμα, όπως προηγουμένως.
 • Έντυπο δήλωσης κτίσματος (παρέχεται από το Δήμο μας)
 • Φωτοτυπία συμβολαίου ή σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου φαίνεται η επιφάνεια του κτίσματος και πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών (ΑΦΜ, αρ.ταυτότητος, δ/νση κατοικίας κλπ)
 • Φωτοτυπία της άδειας οικοδομής (Έτος έκδοσης άδειας οικοδομής).
 • Αν δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει συμβόλαιο, όπου να φαίνεται η επιφάνεια του κτίσματος, και μόνο τότε προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια του κτίσματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Ο ΝΕΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας / Τμήμα Τελών - Φόρων - Δικαιωμάτων έκδοσης αδειών
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Βεβαίωσης
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης

Δημοτικά Τέλη - Επιχειρήσεις

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση(χορηγείται από την υπηρεσία)
Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • ΑΦΜ
Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
 • Συμβόλαιο του σπιτιού ή του οικοπέδου
 • Τελευταίος λογαριασμός Δ.Ε.Η. (απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για σπίτι που έχει ρεύμα)
 • Υπεύθυνη δήλωση ακινήτου
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο
Δικαιολογητικά
Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
 • ΑΦΜ
Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
 • Συμβόλαιο με ακριβή τετραγωνικά εάν πρόκειται για οικόπεδο
 • Δήλωση ακινήτου
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ (πρόσφατος)
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
 • Πληρωμή νόμιμου φόρου
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
 • Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας επιβάλλεται στα πάσης φύσεως δηλωμένα ακίνητα. Βαρύνει τον , κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους , κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα. Απαλλάσσονται του ΤΑΠ, κοινόχρηστοι και εργοταξιακοί χώροι, δημόσια ιδρύματα κλπ.
 • Ο ΤΑΠ καθορίζεται από τον τύπο:
 • ΕμβαδόνΧ τιμή ζώνηςΧ συντελεστής παλαιότηταςΧ Συντελεστής ΤΑΠ(0,00035)
 • Εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
 • Εάν πρόκειται για μη δηλωμένο οικόπεδο, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποχρεούται να καταβάλλει τα τέλη των τελευταίων 5 ετών (τα υπόλοιπα παραγράφονται)
 • Ο Δήμος δεν στέλνει ειδοποιητήρια, αν και υπάρχει απόφαση επιβολής προστίμων.
Δικαιολογητικά
Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • ΑΦΜ και στοιχεία ιδιοκτήτη
Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αριθμό μετρητή και διευκρίνιση αν είναι καινούριος
 • Βεβαίωση από πολιτκό μηχανικό ή αρχιτέκτονα με την υπογραφή του, τη σφραγίδα του και την ημερομηνία, που θα αναφέρει αναλυτικά και σε σύνολο το εμβαδό των κοινόχρηστων χώρων του κτηρίου, δηλ.
  Πυλωτή σε τ.μ.(όσο είναι και η πλάκα του Α΄ορόφου)
  Είσοδος κτηρίου σε τ.μ.
  Υπόγειο: εμβαδό σε τ.μ. με αναλυτική περιγραφή (αποθήκες σε τ.μ., parking σε τ.μ., μηχανοστάσιο,λεβητοστάσιο,διάδρομος,κλιμακοστάσιο υπογείου σε τ.μ.και σύνολο υπογείου σε τ.μ.)
  Κλιμακοστάσια ανά όροφο με τους διαδρόμους ανά τ.μ.
  Δώμα (κατάληξη ασανσέρ)
  Σύνολο κοινόχρηστων χώρων σε τ.μ.
  Σε περίπτωση πολυκατοικίας που κάποιο διαμέρισμα ηλεκτροδοτεί την αποθήκη θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο
Δικαιολογητικά
Για την ταυτοποίηση αυτού που εκκινεί την υπηρεσία
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • ΑΦΜ
Για την παροχή στοιχείων που απαιτούνται για την διεξαγωγή της διαδικασίας
 • Άδεια οικοδομής
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
 • Συμβόλαιο με τα στοιχεία του οικοπέδου(διεύθυνση, ιδιοκτήτης, εμβαδό)
 • Χρήματα ή ισοδύναμα χρημάτων
 • Πληρωμή ΤΑΠ και αποχέτευσης
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

Δημοτικά Πρόσοδα

Δικαιολογητικά
 • Τελευταίος λογαριασμός της Δ.Ε.Η. Σε περίπτωση συνένωσης και οι λογαριασμοί των παροχών που καταργούνται.
 • Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου, κτίσματος ή οικοπέδου.
 • Α.Φ.Μ. και ταυτότητα του αιτούντος την παροχή ή εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος, και πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών του ακινήτου (ΑΦΜ, αρ.ταυτότητος, δ/νση κατοικίας κλπ).
 • Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακα.
 • Αν δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει συμβόλαιο, όπου να φαίνεται η επιφάνεια του κτίσματος, και μόνο τότε προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια του κτίσματος.
 • Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή, προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων (όπως παρακάτω για την σύνδεση κοινοχρήστων χώρων).
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
 • κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
 • κενό, επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
 • Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος.
Δικαιολογητικά
 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου, κτίσματος ή οικοπέδου.
 • Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με αριθμό νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: Τους αριθμούς παροχής ρεύματος (τους παίρνετε από την Δ.Ε.Η. κατόπιν αιτήσεως) (ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ζητάτε από την Δ.Ε.Η. περισσότερες από μια παροχές όταν κάνετε αίτηση σας δίνει αριθμό συστάδας . Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένετε να σας βάλει τα ρολόγια , να έρθει ο ηλεκτρολόγος σας να σας πει ποιόν αριθμό παροχής σε ποιο διαμέρισμα και μετά να ζητήσετε την βεβαίωση τετραγωνικών από τον Δήμο μας).
 • Α.Φ.Μ. και ταυτότητα του αιτούντος την παροχή ή εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος, και πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών του ακινήτου (ΑΦΜ, αρ.ταυτότητος, δ/νση κατοικίας κλπ).
 • Άδεια οικοδομής (έτος έκδοσης της άδειας).
 • Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακα κατανομής.
 • Αν δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει συμβόλαιο, όπου να φαίνεται η επιφάνεια του κτίσματος, και μόνο τότε προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια του κτίσματος,
 • Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή, προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων (όπως παρακάτω για την σύνδεση κοινοχρήστων χώρων).
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
 • Εξουσιοδότηση
 • Διαβατήριο
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Το χαρτί της απώλειας από το αστυνομικό τμήμα (αφορά την περίπτωση που η ταυτότητα έχει χαθεί ή κλαπεί και χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για έκδοση καινούργιας).
Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
 • κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
 • κενό, επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. και πότε έγινε διακοπή ρεύματος. ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
 • Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος.
Δικαιολογητικά
 • Βεβαίωση από την Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. και με ποιο τιμολόγιο.
 • Τακτοποίηση οφειλής που θα είχε προκύψει λόγω υποχρέωσης καταβολής δημοτικών τελών του ακίνητου, κτίσματος ή οικοπέδου.
 • Α.Φ.Μ. και ταυτότητα του αιτούντος την παροχή ή εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος, και πλήρη στοιχεία ιδιοκτητών του ακινήτου (ΑΦΜ, αρ.ταυτότητος, δ/νση κατοικίας κλπ).
 • Συμβόλαιο κτήσεως του ακίνητου ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή πίνακα.
 • Αν δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και δεν υπάρχει συμβόλαιο, όπου να φαίνεται η επιφάνεια του κτίσματος, και μόνο τότε προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια του κτίσματος.
 • Αν δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή, προσκομίζεται βεβαίωση πολιτικού μηχανικού, που βεβαιώνει την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων (όπως παρακάτω για την σύνδεση κοινοχρήστων χώρων).
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Εσόδων
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής Άδειας για θέση parking ΑΜΕΑ
 • Δημαρχείο
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης
Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις
Σε κάθε περίπτωση που το κτίσμα είναι:
 • κενό ή ημιτελές πρέπει να προσκομισθεί το έντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας.
 • κενό, επί πλέον Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι κενό και βεβαίωση της Δ.Ε.Η. που να αναφέρει μέχρι πότε πληρώθηκαν δημοτικά τέλη, για πόσα τ.μ. ώστε να μην επιβαρυνθείτε με καταβολή ΔΤ-ΔΦ (Ν.3345/05 άρθρο 5).
 • Αναδρομικές οφειλές εισπράττονται για μια 5ετία, συν το τρέχον έτος.