Α' ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 - 2019

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μεταμόρφωσης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών στον καθορισμό της Στρατηγικής και των προτεραιοτήτων για τα έργα και τις δραστηριότητες που θα προβλέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο Δήμος καλεί τον κάθε πολίτη χωριστά καθώς και κάθε τοπικό κοινωνικό ή οικονομικό φορέα της πόλης να συνδράμει με την αποτύπωση των σκέψεων του για την ανάπτυξη της πόλης με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί.

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο καλείστε να το συμπληρώσετε και να αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση programmatismos@metamorfossi.gr