Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 18ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η 18ηΤακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 20:00