Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 17ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

H 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00