Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η 15η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00.