Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 24 Μάϊου 2021 και ώρα 19:00