Επιστροφή

9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Μεταμόρφωσης