Επιστροφή

11η Τακτική Συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Μεταμόρφωσης(διεύθυνση Λητούς & Κύμης)στις 06/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30