Περιεχόμενο με ΕΤΗ 2020 .

36η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20  (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών , καθώς και  τις...
— 10 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 10 από 19 αποτελέσματα.