Πρόσκληση σύγκλησης 29ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα στο Γραφείο Δημάρχου τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση σύγκλησης 28ηςΤακτική ΣυνεδρίασηςΟικονομικής Επιτροπής

Η 28η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα στο Γραφείο Δημάρχου τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00

27η 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77...

25η 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 ...

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 ...

Πρόσκληση σύγκλησης 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η 23η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 18:00 

Πρόσκληση σύγκλησης 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η 21η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00.

Πρόσκληση σύγκλησης 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης  θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00