Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 21ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Η 21η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00.