Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης 

θα λάβει χώρα δια περιφοράς την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00