Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σύγκλησης 19ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00