Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 16η Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

H Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00