Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 15ης Τακτικής Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.