Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 14ης Τακτικής Συνεδριάσης Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μεταμόρφωσης θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης