Οικονομική Επιτροπή

 

 

Τακτικά Μέλη:
 
Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας (Δήμαρχος) - Πρόεδρος της Επιτροπής.
 
•  Χριστίνα Αντωνοπούλου – Φυρογένη.
•  Ευάγγελος Γαρούφος.
•  Δήμητρα Τσεβά
•  Γεώργιος Χρονόπουλος.
•  Ευστράτιος Σαραούδας
•  Δημήτρης Περιβολαράκης.

 

Αναπληρωματικά μέλη:

•  Βασιλική Μπαλαρή – Σφυρή.
•  Νικολέττα Πατέλη.
•  Αθανασία Ακριώτη.
•  Βασίλης Καραβάκος.
•  Εμμανουήλ Πετάσης.

 

Αρμοδιότητες της Οικονομικής επιτροπής εκρέουν από το Άρθρο 72 N. 3852/10