Επιβεβαίωση Εγγραφής/Διαγραφής στη λίστα ενημέρωσης του Δήμου Μεταμόρφωσης