Περιεχόμενο με ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ .

Τελευταία νέα

news
Πλειοδοτική δηµοπρασία µε δηµόσιες προφορικές προσφορές, για την εκµίσθωση του κυλικείου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου