Τελευταία νέα

news
5η Συνεδρίαση στις 20 -03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

news
4η Ειδική Συνεδρίαση στις 20 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:50.

news
Βραδιά Ποίησης στον Δήμο Μεταμόρφωσης.