Τελευταία νέα

news
Ενα ενδιαφέρον βιντεάκι από τις βρεφονηπιοκόμους των παιδικών σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης, για τους μικρούς μας φίλους!

news
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι στην Κοινωνική Υπηρεσία μπορεί να απευθυνθεί, κάθε γυναίκα που υφίσταται βία. Κοινωνικοί επιστήμονες και ψυχολόγοι παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να μπορέσουν να φύγουν από το κακοποιητικό περιβάλλον που ζουν. Γραμμή επικοινωνίας:2102852211-2102818689

news
7η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αριθμ. 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

news
Πρόσκληση στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης μετά από αίτηση του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.