Επιστροφή

Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Μεταμόρφωσης με Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Ε.Κ.) για εναπόθεση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019.