Επιστροφή

ΣΟΧ1/2014 : Πρόσληψη με σύμβαση εργάσιας διάρκειας ΟΚΤΩ (8) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΟΧ1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 - ΙΟΥΛΙΟΥ - 2014
ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:        ΔΕΥΤΕΡΑ       21 - ΙΟΥΛΙΟΥ - 2014