Επιστροφή

ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» «Κέντρα Κοινότητας»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων :10/07/2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων :20/07/2020 (λόγω αργίας)