Επιστροφή

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/08/2019 ΕΩΣ 17/08/2019