Επιστροφή

Πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Καθηγητή Φυσικής Αγωγής,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

12 - 21/2/2015