Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις εργασίες καθαρισμού σχαρών όμβριων υδάτων

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου (23-10-2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.