Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία «Διασύνδεση του δικτύου του Δήμου και απομακρυσμένη εργασία του προσωπικού (NAS FILE SERVER – ANTIVIRUS – ΑΔΕΙΕΣ VPN)

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 (27-11-2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.