Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, στην αίθουσα εκδηλώσεων (3ος όροφος) από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (30/09/2020) ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης