Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 (23/10/2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες