Επιστροφή

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών για το Δήμο Μεταμόρφωσης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 (27-11-2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.