Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (CATERING) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, στην αίθουσα εκδηλώσεων (3ος όροφος) από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στις 15 Ιανουαρίου 2021 (15/01/2021) ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.