Επιστροφή

πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 11/3/2021

Αρ. Πρωτ.: 5951

 

 

 

8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 08/11-3-2021

ΠΡΟΣ: Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κοροναϊου COVID – 19 και εφαρμόζοντας την με αρίθμ. 426/20 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Α/Α

Θέματα

Εισηγητής

1

Συζήτηση & κατάθεση απόψεων για το Σχέδιο Νόμου για την Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

2

Καθιέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης ως υπηρεσία 24ώρου βάσεως για το έτος 2021

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το τρίτο τρίμηνο

Οικονομική Επιτροπή

4

Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2020 για το τέταρτο τρίμηνο

Οικονομική Επιτροπή

5

Τοποθέτηση σήμανσης θέσεων στάθμευσης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

6

Κανονιστική απόφαση για τοποθέτηση πινακίδων Ρ-13 στην οδό Περσεφόνης

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

7

Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-21 στην οδό Ιωαννίνων

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

8

Κανονιστική απόφαση για τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στην οδό Σωκράτους

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

9

Αίτημα για τοποθέτηση εμποδίων στάθμευσης (κολωνάκια) επί της οδού Δεληγιάννη 53

 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Χαρίκλεια Νικολοπούλου

Κοινοποίηση:

1. Υπηρεσίες του Δήμου

2. Γενικό Γραμματέα

3. Τοπικό Τύπο

4. Πρακτικογράφο

5. Σχολικές Επιτροπές

6. Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

7. Σχολεία

8. Εξωραϊστικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους

9. Αθλητικούς Συλλόγους

10. Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Μεταμόρφωσης