Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης10ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

η 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης   θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 18:00.