Επιστροφή

Πρόσκληση σύγκλησης 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η 16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00