Επιστροφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2023 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (31-03-2020)