Επιστροφή

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια Υαλοπετασμάτων – στεγάστρων για τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 (27-11-2020) είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες