Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση

Δ ΗΜΟΣ Ι Α  ΠΡ ΟΣ Κ Λ ΗΣ Η  Ε Κ Δ ΗΛ ΩΣ ΗΣ  Ε ΝΔ Ι Α ΦΕ Ρ ΟΝΤ ΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο

στις ανάγκες της τοπικής Αγοράς Εργασίας των Δήμων

Αχαρνών – Διονύσου – Κηφισιάς - Μεταμόρφωσης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΗΦΙΣΟΣ Β. ΑΤΤΙΚΗΣ