Επιστροφή

Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεταμόρφωσης

Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεταμόρφωσης,λόγω της εφαρμογής των  κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ  26/03/2020

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟ