Επιστροφή

Παροχή υπηρεσιών 24ωρης τηλεφωνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Μεταμόρφωσης»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 (05/08/2019)