Επιστροφή

Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός με τίτλο ‘’Κούρος Ευρωπού’’, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός με τίτλο ‘’Κούρος Ευρωπού’’, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.