Επιστροφή

Ώρες και τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ από τις 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας.

Μεταμόρφωση, 23 Νοεμβρίου 2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θέμα: Ώρες και τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ από τις 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ανά την Επικράτεια, το γεγονός της μεγάλης αύξησης χρήσης ειδικών και μη αδειών και με γνώμονα την προστασία του προσωπικού που εργάζεται στα ΚΕΠ,  από 23 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας:

Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας διαμορφώνεται (κατόπιν σχετικής οδηγίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου)  από 7.30 πμ έως 15.30 μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή. Η εξυπηρέτηση των πολιτών που θα προσέρχονται θα πραγματοποιείται από τις 7.30 πμ μέχρι τις 15.00 μμ.

Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης (ραντεβού) ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους και ο συνωστισμός, και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών.