Επιστροφή

ΚΕΠΑΔΜ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

          

Από  10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 μέχρι και 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 οι Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθμοί θα δέχονται ΑΙΤΗΣΕΙΣ για  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ για την περίοδο 2014 - 2015.

Τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/2009 θα πρέπει να εγγραφούν στα Νηπιαγωγεία ( Ν. 3518/2006 άρθρο 73 παρ. 1α).

  Το έντυπο της αίτησης και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία  θα χορηγούνται από το σταθμό, στον οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένο το παιδί  .

Επίσης μπορούν να αναζητηθούν στην Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Μεταμόρφωσης: www.metamorfossi.gr →Πολίτης & Δήμος  →   Κέντρο Προσχολικής Αγωγής (σχετικά αρχεία).

 

          Οι αιτήσεις επανεγγραφής, για τα νήπια και τα βρέφη, θα υποβάλλονται στα γραφεία των σταθμών που τα παιδιά  είναι ήδη εγγεγραμμένα, εκτός από τον 1ο Βρεφικό που θα υποβληθούν στον 1ο Παιδικό όλες τις εργάσιμες ημέρες.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

   Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοιν Πολ. Παιδείας και Πολιτισμού

ΜΑΡΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ