Επιστροφή

ΚΕΠΑΔΜ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

 

           Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή  νηπίων και βρεφών για τους Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης αρχίζει από την 10η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 και λήγει στις 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.

Στους Βρεφικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά που στις 31/08/2014 έχουν συμπληρώσει την ηλικία των εννέα μηνών έως 2,5 χρόνων.

Στους Παιδικούς Σταθμούς εγγράφονται παιδιά που  στις 31/08/2014 έχουν συμπληρώσει την ηλικία  2,5 χρόνων και  αυτοεξυπηρετούνται (απαλλαγή από πάνα).

 

Τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μέχρι 31/12/2009 θα πρέπει να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία ( Ν. 3518/2006 άρθρο 73 παρ. 1α).

           Το έντυπο της αίτησης και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (προϋποθέσεις ικανοποίησης του αιτήματος, δικαιολογητικά, οικονομικές εισφορές, κ.λ.π.) θα χορηγούνται στους σταθμούς  και  στο Δημαρχείο.

Επίσης μπορούν να αναζητηθούν στην Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Μεταμόρφωσης: www.metamorfossi.gr → Πολίτης & Δήμος → Κέντρο Προσχολικής Αγωγής (σχετικά αρχεία).

          Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά  θα απορρίπτονται από την επιτροπή  αξιολόγησης αιτήσεων.

          Οι αιτήσεις εγγραφής, για τα νήπια και τα βρέφη, θα υποβάλλονται   ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. μέχρι  15:00 μ.μ.

                                                         

  Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοιν Πολ. Παιδείας και Πολιτισμού

 ΜΑΡΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ