Επιστροφή

Επιστημονική Εκδήλωση Αγγειακής & Ενδαγγειακής Χειρουργικής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από το site της Εκδήλωσης www.thrombosiscongress.gr