Επιστροφή

Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την αναβάθμιση του αυτόματου συστήματος ελέγχου άρδευσης Δήμου Μεταμόρφωσεως

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 (27-08- 2021)και ώρα 23:59:59.