Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, στην αίθουσα εκδηλώσεων (3ος όροφος) από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 (10/11/2020) και ώρα 11:00π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.