Επιστροφή

Ανοικτή Πρόσκληση για Ανέργους και Νέους Επιστήμονες

Ο Δήμος  Μεταμόρφωσης καλεί τους δημότες/κατοίκους οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 2.

2) Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών Σχολών)

που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά την 02/01/2011, δεν έχουν ξεπεράσει το 34ο έτος της ηλικίας τους ως την ημερομηνία της έναρξης επιτηδεύματος και το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 € για το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους.